Scaled Agile Framework

SAFe 4.5 Advanced Scrum Master

Take your Scrum Master knowledge to the next level! Learn how to lead your Agile team to success and get certified as a SAFe Advanced Scrum Master (SASM)

ZAPISZ SIĘ

Czym jest SAFe 4.5?

Słysząc SAFe, często mamy przed oczami wielką, toporną machinę, którą ktoś zaczął sprzedawać korporacjom aby te mogły dodać sobie słowo ‘AGILE’ do opisu swojego trybu działania. Prawda jest taka, że SAFe faktycznie jest bardzo rozbudowanym, ale też elastycznym narzędziem do nadania pewnego ładu dużym organizacjom, które chcą skalować (w zwinny i szczupły) sposób wytwarzanie swoich produktów. Jak w przypadku każdej innej metody czy frameworka, SAFe można stosować lepiej lub gorzej.

Co więcej, według najnowszego raportu VersionOne o praktykach zwinnych na świecie, SAFe znalazł się na pierwszym miejscu jeśli chodzi o framework do skalowania zwinności w organizacjach. Tym samym wyprzedził w tym obszarze np. SCRUMa i LESSa. Coraz więcej firm w Polsce przechodzi transformację do SAFe. Równie ważne jest to, że wiele zagranicznych firm współpracujących z naszymi firmami IT już wdrożyło lub wdraża SAFe - także do współpracy ze swoimi partnerami, dostawcami oprogramowania.

Jako Scrum Masterzy jesteśmy nastawieni zwykle na to, aby na wstępie zaakceptować rzeczywistość taką, jaka jest (słynne kanbanowe “start with what you have now”), a następnie poruszania się w jej ramach i ulepszania praktyk wokół nas. Jeśli taką rzeczywistością jest SAFe, to musimy umieć się w niej poruszać - znać terminologię, strukturę, role (w tym także swoją), jak pracować z zespołami i biznesem. Jednym słowem, poznać “zasady gry”.

Szkolenie SAFe 4.5 Advanced Scrum Master służy właśnie temu - aby przygotować Scrum Masterów do poruszania się i działania w ramach frameworka SAFe. Dzięki temu szkoleniu zyskacie odpowiednie umiejętności aby wspierać transformację SAFe lub po prostu aby porozumieć się jak równy z równym z klientem biznesowym, którego organizacja właśnie w taki sposób pracuje (lub stara się pracować).

Swoje umiejętności będziesz mógł/mogła potwierdzić certyfikatem, który dostaniesz po zdaniu egzaminu Advanced Scrum Master - do którego przygotowuje nasze szkolenie.

Opis szkolenia

Nasz dwudniowy kurs pozwala na zdanie egzaminu SAFe Advanced Scrum Master (SASM) oraz na nabycie umiejętności niezbędnych do implementacji SAFe i prowadzenia zwinnych, wysoko efektywnych zespołów.

Kurs pokrywa wszystkie zagadnienia z egzaminu i pomaga uczestnikom poszerzyć swoją wiedzę o Scrumie do poziomu korporacyjnego. Nauczymy Cię jak ułatwiać interakcje pomiędzy zespołami, interesariuszami (stakeholderami) i menadżerami produktów (product managers), skalować praktyki DevOps, stosować techniki Kanban aby zoptymalizować przepływ wartości i dobrze zrozumieć metodykę by zapobiec złym praktykom Scruma i Agile w przedsiębiorstwie.

Trenerzy prowadzący

Pawel

Paweł Słowikowski

Posiada ponad 10 lat doświadczenia w wielokulturowym środowisku projektów IT, w tym 8 lat jako Scrum Master i ponad rok jako Agile Coach. Praktyk Scruma, Kanbana, XP oraz w skalowania rozwiązań zwinnych (SAFe, LeSS, Spotify Model). Przepracował ponad 500 godzin na sali szkoleniowej w roli trenera metod zwinnych oraz umiejętności miękkich. Posiadacz certfyfikatów CSM, CSP, PMI-ACP, ISTQB Test Manager oraz SPC4 (SAFe Program Consultant), certyfikowany trener biznesu Akademii SET. Współorganizator warsztatów Agile Wrocław oraz konferencji w warsztatowej formie Agile on the Boat.

Lukasz

Łukasz Krupa

Konsultant, trener, przedsiębiorca, praktyk zwinności od ponad 10 lat. Na co dzień współpracuje zespołami i liderami biznesu, którzy chcą̨ ulepszyć sposób działań projektowych. Pracował dla wielu międzynarodowych organizacji wdrażając zwinne metody w dużej skali (Modele hybrydowe, LeSS, SAFe). Potwierdzeniem jego kompetencji są nie tylko liczne certyfikaty branżowe (CSP, PSM, PRINCE2, PMI-ACP), ale przede wszystkim sukcesy jego klientów i podopiecznych. Związany z Agilopolis od 2009 roku. 

Dostępne terminy szkoleń

26 -27.05.2018

14 -15.09.2018

17 -18.12.2018

Wymagania wstępne

Nie ma żadnych wymagań wstępnych do uczestnictwa w tych warsztatach, lecz zaleca się by osoby, które chcą zdać egzamin posiadały doświadczenie w roli Scrum Mastera potwierdzoną na przykład przez jedno lub więcej z poniższych kwalifikacji:

 • SAFe 4 Scrum Master (SSM)
 • Certified Scrum Master (CSM)
 • Professional Scrum Master (PSM)

Czego się nauczysz

 • Zastosowania zasad SAFe do ułatwień, usprawnień i coachingu w środowisku multizespołowym
 • Budować wydajny zespół i wspierać ulepszenia na dużą skalę

 • Zwracać uwagę na złe praktyki Agile i Scruma w przypadku skalowania organizacji

 • Wspierać wdrażanie praktyk inżynieryjnych , DevOps i architektury Agile

 • Stosowania struktury Kanban eXtreme Programming (XP), aby zoptymalizować przepływ i usprawnić pracę zespołu

 • Ułatwiać planowania programu, dostarczania wartości końcowej produktu

 • Wspierać uczenie się poprzez uczestnictwo w Communities of Practice i cyklach innowacji

 

Teraz co na wyjściu:

Uzyskasz także:

 • 16 puktów PDU i 16 punktów SEU

 • E-book z materiałami

 • Certyfikat ukończenia kursu

 • Skoroszyt uczestnika

 • Jeden rok członkostwa w SAFe Community Platform

 

Kandydaci którzy pomyślnie ukończą egzamin otrzymają także:

 • Certyfikat SAFe Advanced Scrum Master

 • Jeden rok certyfikowanego członkostwa jako SAFe Advanced Scrum Master

 • Markowy zestaw SAFe Advanced Scrum Master ze znakiem certyfikacyjnym SASM

 • Cyfrową plakietkę SAFe 4 Advanced Scrum Master aby promować swoje osiągnięcia online